Arcavia

Punjabi - ਪੰਜਾਬੀ
ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਸਕਦਾ ਹੈ।ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਕੀਪਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ;

  • ਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਨਾ
  • ਪ੍ਰਬੰਧਅਨ ਅਤੇ ਸਫਾਈ
  • ਬਰਤਨ ਧੋਣਾ
  • ਡਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵੈਕਿਊਮ ਕਰਨਾ
  • ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ
  • ਬਿਸਤਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
  • ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ
ਸਾਡੀ ਹਾਊਸ ਕੀਪਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਹੱਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
[contact-form-7 id="3959" title="Career Nurses"]  
[contact-form-7 id="3992" title="Career PSW"]  
[contact-form-7 id="4468" title="Living Contact Form"]