Arcavia

Punjabi - ਪੰਜਾਬੀ
ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵੋ ਅਤੇ ਮੁੜ ਜੀਵੰਤ ਹੋ ਜਾਓ।

Arcavia ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਰਾਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ, ਸਵੈ-ਦੇਖ ਭਾਲ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ-ਹੱਕ ਦਾਰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਦਿਨਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ – ਦਿਨ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ – ਚੋਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
[contact-form-7 id="3959" title="Career Nurses"]  
[contact-form-7 id="3992" title="Career PSW"]  
[contact-form-7 id="4468" title="Living Contact Form"]